Actuacions per any

2004  ………………………………………116

2005 ……………………………………….132

2006 ……………………………………… 211

2007 ……………………………………… 199

2008 …………………………………………95

2009 …………………………………….…107

2010 ……………………………………… 100

2011 …………………………………………….  45

2012……………………………………………… 58

2013……………………………………………… 33

2014……………………………………………… 43

2015 ………………………………………………73

2016 ………………………………………………30

2017 ………………………………………………50